Domek drewniany

Domek letniskowy drewniany – przepisy budowlane

Każdy chciałby mieć domek letniskowy. Nawet, jeśli kupimy działkę nad jeziorem lub w górach, albo po prostu pod miastem, to budowa domku letniskowego wymaga mniej więcej takich samych procedur jak budowa domu mieszkalnego. Jakie to są procedury?

Czym jest domek letniskowy?

Domek letniskowy, ogrodowy w świetle przepisów prawa jest budynkiem przeznaczonym do okresowego wypoczynku. Jak sama nazwa wskazuje jest to wypoczynek w tym wypadku letni. W świetle przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych taki budynek jest zwolniony z wymagań dotyczących uzbrojenia działki. Wyjątkiem może być nakaz gminy zawarty w decyzji o warunkach zabudowy albo w planie miejscowym, który mówi o konieczności doprowadzenia ciepłej wody do umywalek, wyposażenia w instalację do ogrzewania pomieszczeń – wtedy nasz letniskowy domek staje się budynkiem całorocznym – oraz wykonania izolacji cieplnej przegród, podłóg oraz okien. Ponadto prawo mówi także, że pokoje w takim budynku muszą mieć wysokość 2,2 m. Pozostałe wymagania warunków technicznych – w tym odległości od granic działki i różnych obiektów budowlanych – wszystkie muszą być zachowane. Każdy dom sezonowy, zgodnie z polskim prawem musi mieć pozwolenie na budowę. Wymóg ten nie dotyczy wyłącznie altan. Altany są to domki o powierzchni, która nie przekracza 35 m 2 i nie są wyższe niż 5 m. Takie domki są budowane najczęściej na terenach tak zwanych rodzinnych ogrodów działkowych.

Czy na każdej działce można wybudować domek rekreacyjny?

Odpowiedź brzmi jednoznacznie – nie. Przede wszystkim budowa domku musi być zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli domki letniskowe i zabudowa mieszkalna niska oraz jednorodzinna została przewidziana dla danego terenu, domek można zbudować na zakupionej przez siebie działce. W przeciwnym razie nie uzyskamy pozwolenia na budowę, a bez pozwolenia domku nie wybudujemy. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli plan przewiduje budownictwo całoroczne jednorodzinne – domu letniskowego, sezonowego nie zbudujemy, chyba, że będzie miał parametry domu całorocznego. Najlepiej jest, więc budować tam dom, gdzie jest przewidziane budownictwo rekreacyjno-mieszkalne. Problem jest również na uzyskanie pozwolenia na budowę domku letniskowego na terenach rolnych. Ale dom letniskowy można urządzić na tak zwanym siedlisku. Siedlisko jest gruntem rolnym, na którym znajdują się budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo takie nie może mieć powierzchni większej od 1 ha.

Domek letniskowy

Domek letniskowy

Gdy brak planu zagospodarowania przestrzennego?

Gdy gmina nie posiada planu zagospodarowania dla danego terenu, należy postarać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Taką decyzję uzyskuje się dla każdego budynku. Natomiast i tutaj istnieje haczyk. Ponieważ uzyskanie takiej decyzji nie zawsze jest proste. Zwłaszcza, jeśli dotyczy działki rolnej położonej poza granicami miasta. Dlatego warto poszukać działki, dla której taka decyzja została wydana.
Przygotowując się do budowy domku letniskowego lub jakiegokolwiek innego domu mieszkalnego pamiętajmy o konieczności posiadania projektu budowlanego. Taki projekt można kupić gotowy i na przykład dostosować go do warunków zabudowy i naszych indywidualnych potrzeb. Adaptacją projektów architektonicznych zajmują się wykwalifikowani architekci adaptacyjni. I warto skorzystać z ich usług, ponieważ projekt wykonają fachowo i pomogą w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji.

 

Zdjęcia oraz informacje techniczne zostały przekazane przez  firmę Ogrodosfera

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>